Coronavirus

Det här vet vi om coronaviruset

By 13 mars, 2020 No Comments

Så smittar sars-cov-2

Sars-cov-2 smittar i huvudsak i nära kontakt mellan människor. Viruset smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. Smittan kan överföras genom så kallad droppsmitta, det vill säga hostningar och nysningar, eller vid kontakt mellan personer, det som kallas direkt kontaktsmitta. I vissa fall sprids viruset även som areosol, droppar så små att de följer med luftströmmarna något längre än när någon hostar, nyser eller kräks.

 

Folkhälsomyndigheten uppger att det inte finns några uppgifter beskrivna om att covid-19 kan smitta mellan djur och människor, eller att ett husdjur kan smittas av det nya coronaviruset.

Huruvida viruset kan överleva utanför kroppen är inte klarlagt. Närbesläktade coronavirus har kunnat överleva i flera dagar på ytor och föremål, men detta har krävt särskilda förhållanden.

Hur sjuk blir man av covid-19?

Majoriteten av dem som smittas av det nya coronaviruset blir friska. En liten andel kan bli allvarligt sjuka, av dessa tillhör de flesta någon riskgrupp, uppger Folkhälsomyndigheten.

De flesta som har drabbats av covid-19, den sjukdom som det nya coronaviruset orsakar, har fått lindriga sjukdomssymptom i form av framför allt feber och hosta. Andra vanliga symptom är andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk. För de flesta med lindriga besvär går dessa över av sig själva med egenvårdi hemmet.

De som har blivit allvarligt sjuka har fått andningssvårigheter och lunginflammation. En del av dem som drabbats har behövt intensivvård. De allvarliga symptomen har enligt Världshälossorganisationen vanligen uppkommit en vecka efter insjuknandet.

Enligt Folkhälsomyndigheten är inkubationstidenalltså tiden det tar från det att man har blivit smittad tills dess att sjukdomen bryter ut, för coronavirus mellan två och 14 dagar. Myndigheten har granskat den fakta som finns kring smittan och anser att det är omöjligt att det nya coronaviruset skulle smitta under hela inkubationstiden. Bedömningen från myndighetens sida är att det smittar när patienten är sjuk och i samband med insjuknandet.

Det är ännu inte klarlagt om den som har insjuknat i det nya coronaviruset en gång sedan är immun mot smittan.

Det råder fortfarande oklarheter kring hur dödligt det nya coronaviruset är. Världshälsoorganisationen uppskattat dödligheten i dagsläget till 1–2 procent av de redan infekterade. Detta grundar sig på internationella studier. Dödligheten kan dock komma att sjunka, då nya sjukdomar brukar vara förknippade med en omfattande underrapportering. Det betyder alltså att det kan finnas fler som har smittats än vad som har rapporterats.

Vilka är riskgrupperna?

Man vet inte tillräckligt mycket om vilka grupper som är särskilt utsatta för svår infektion av det nya coronaviruset, uppger Folkhälsomyndigheten. Men en genomgång av studier som finns tillgängliga visar att hög ålder är den främsta riskfaktorn. Därmed är det en riskgrupp.

Hög ålder i kombination med underliggande obehandlade sjukdomar (som högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes) är något överrepresenterade bland de allvarliga fallen.

China Center for Disease Controls studie från 24 februari bygger på 72 314 patienter, varav 44 672 med bekräftad covid-19, fram till 11 februari. Sammanställningen visar att de flesta av dem som bekräftats med sjukdomen, 87 procent, var 30-79 år gamla. Majoriteten av alla patienter med bekräftad covid-19, 81 procent, fick lindriga symptom, 14 procent allvarliga och 5 procent kritiska symptom.

Av 44 672 bekräftade fall av covid-19 dog 2,3 procent. Bland patienter över 80 år låg dödligheten på 14,8 procent, för patienter 70-79 år låg dödligheten på 8 procent. Bland kritiskt sjuka patienter låg dödligheten på 49 procent.

Italien har man sett att äldre personer över 85 år tillhör den mest utsatta gruppen.

I en studie publicerad i den medicinska tidskriften The Lancet 10 mars har forskare tittat på vilka riskfaktorer som är förknippade med högre risk att dö i sviterna av det nya coronaviruset. Underlaget är baserat på patienter som vårdats för det nya viruset i kinesiska Wuhan. Enligt studien ska riskfaktorer vara hög ålder, tecken på sepsis och problem med blodets koagulering.

Forskare har sedan tidigare kartlagt de första 41 virusdrabbade som fick sjukhusvård i Kina. Granskningen, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet, visar att var tredje av dessa patienter hade en underliggande sjukdom. Samtliga hade lunginflammation. Totalt 13 fick läggas in på intensiven och sex av dessa dog senare.

Folkhälsomyndighetens rekommendation till gravida är att vidta samma försiktighetsåtgärder som med alla smittsamma sjukdomar. Det finns hittills endast begränsad information om covid-19 och graviditet.

 

Källa:https://www.nyteknik.se/samhalle/det-har-vet-vi-om-coronaviruset-6985117